อนุทิน 128767 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน... ๔๙๒๗ |

"วันหมดอายุ"

"วันหมดอายุ" ของหลายคนเกิดขึ้นตั้งแต่วัยหนุ่มสาว
ในวันที่พวกเขาตัดสินใจเชื่อว่าชีวิตของตนเองไร้ค่า
และเลือกจมชีวิตในอบายมุข

วินทร์ เลียววาริณ

เขียน 02 Sep 2013 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)