อนุทิน 128767 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน... ๔๙๒๗ |

"วันหมดอายุ"

"วันหมดอายุ" ของหลายคนเกิดขึ้นตั้งแต่วัยหนุ่มสาว
ในวันที่พวกเขาตัดสินใจเชื่อว่าชีวิตของตนเองไร้ค่า
และเลือกจมชีวิตในอบายมุข

วินทร์ เลียววาริณ

  เขียน:  

ความเห็น (0)