อนุทิน 128747 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๒๓ |

"อ่านคนอ่านหนังสือ"

การอ่านหนังสือ คือ การอ่านความคิดของผู้เขียนหนังสือว่า
จะชวนเราคิดไปในทางใด

คนชอบอ่านหนังสืออย่างไร ก็แสดงว่า มุ่งความสนใจ ณ ปัจจุบันไปในทางนั้น

เช่น

หากชอบอ่านหนังสือประเภท "สอนรวย" สารพัดวิธี แสดงว่า
กำลังอยู่ในระหว่างการหาข้อมูลเพื่อออมเงิน

หากชอบอ่านหนังสือประเภท "จิตวิทยา" แสดงว่า
กำลังต้องการค้นหาวิธีการ "เข้าใจ" ในปรากฎการณ์ของคน
และสังคมรอบข้างที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น

หากชอบอ่านหนังสือประเภท "ธรรมะ" แสดงว่า
หัวใจกำลังว้าวุ่น ควรจะหาความสงบเย็นเข้ามา
บรรเทาความรู้สึกนั้น

ฯลฯ

แต่ก็ไม่ได้ความว่า เขาเป็นแบบที่หนังสือหรือผู้อ่านอยากให้เป็นทุกคนไป
มันอาจจะเป็นเพียงความสนใจ ณ ปัจจุบันเท่านั้น

อนาคตก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดไป
ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนสำหรับโลกเสมอ

ความไม่เปลี่ยนแปลง คือ ความเปลี่ยนแปลง

เขียน 02 Sep 2013 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)