อนุทิน 128743 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ผลการศึกษา "ปัฏฐาน"
หลังจากทุ่มเทเวลาประมาณสองสัปดาห์ วันละ 4-5 ชม. ก่อนนอนทุกวัน ศึกษา "พระอภิธรรม"
เน้น "ตัมภีร์มหาปกรณ์" หรือ "ปัฏฐาน"
จนพอเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษา การพัฒาจิตแบบ "กุศลธรรม"
(ประหารกิเลส และสร้างปัญญา)

ทำให้เริ่มมองเห็นแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้า "ฉบับเต็ม" ได้ชัดเจนขึ้นอีกนิดหนึ่ง
พอจะสนทนาธรรมกับทั้งสายปฏิบัติและปริยัติได้พอสมควร
จึงเริ่มแถม เวลากลางวัน เริ่มใช้ระบบโทรศัพท์ "สนทนาธรรม" เรียนปรึกษากับพระสายต่างๆ ที่มีความชัดเจนในหลัก "กุศลธรรม" ที่รู้จักและนับถือ
จึงทำให้พอจะแยกแยะ "ทางหลัก" "ทางเลือก" "ทางลัด" "ของแท้" "ของปลอม"
ของการพัฒนาจิตแบบต่างๆ ในหลัก "พุทธ" ได้ชัดเจนขึ้น
โดยใข้โครงสร้าง "ปัญจทวารวิถี" เป็นหลัก

และเพื่งเข้าใจสิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ "ชวนะ" หรือ " ผลของจิต" หรือ "วิบาก"
ทั้งที่เป็น "อกุศล กุศล และ มหากุศล" ที่จะจะติดอยู่กับเราไปอีกหลายภพหลายชาติ จนกว่าจะบรรลุ "นิพพาน" (ที่ต้องบำเพ็ญเพียรมาก และยาวไกล เพราะต้องประหาร "กิเลส" จนหมดสิ้นแล้วเท่านั้น)

จึงทำให้ได้ข้อคิดในการปฏิบัติตัวแบบ "ชาวพุทธ" ที่ถูกต้องมากขึ้น มีสติ "ระลึกรู้" ดีกว่าเดิมอีกนิดหน่อย

จึงขอเชิญท่านที่สนใจ "การพัฒนาจิต" ระดับเริ่มต้นแบบเดียวกันกับผม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับ

ขอให้ "กุศลจิต" จงมีแด่ทุกท่านครับ
เขียน 02 Sep 2013 @ 06:55 () แก้ไข 02 Sep 2013 @ 06:57, ()


ความเห็น (0)