อนุทิน 128737 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๙๒๐ |

"..."

"... จริง ๆ แล้วศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าเห็นว่าใครโง่กว่า ใครฉลาดกว่า หรืออย่าเห็นว่าใครเสมอกับเรา เพราะฉะนั้น พื้นฐานของความฉลาด คือ ลดอัตตา ลดมานะ ลดอหังการ หยุดตัดเกรด หยุดแบ่งชนชั้น แล้ว 'ทำจิตให้ว่าง' แล้วปัญญามันจะออกมาเอง และไม่ต้องไปตัดสินว่า ใครผิด ใครถูก ใครดี ใครเลว ให้เราตัดสินตัวเรา เพียงแค่นี้เราก็เริ่มฉลาดได้อีก ..."

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)