อนุทิน #128726

  ติดต่อ

  • "เพื่องานหลวงพ่อ...(เพื่องานหลวงพ่อ...) สานต่อให้เกรียงไกร ร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ...ไม่นานแน่ ๆ ก็ถึงเส้นชัย
    ไม่ใกล้ไม่ไกล (ไม่ใกล้ ไม่ไกล) คว้าไปเถอะหนาพวกเรา  (จากเพลงอรุณทอแสง)
  • บรรยากาศการรับน้องนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๓  โดยกลุ่มพี่เลี้ยงรุ่นที่ ๓๒ ที่ต้องดูแลน้องรวม ๖ เดือน...
  • อนาคตนักศึกษารุ่นนี้จะมีสักกี่คนที่เสียสละเป็นพี่เลี้ยง...หนึ่งในนั้นคงจะมีฉันที่ร่วมสานต่อเป็นสะพานบุญให้ผู้คนได้ข้ามผ่านเพราะ "มือของผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอ"   

                                                                                 ธรรมทิพย์
                                                                            ๑ กันยายน ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)