อนุทิน 12872 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โลกธรรมแปด เปรียบเสมือนสายน้ำเชี่ยว บางคราอาจเป็นเหมือนสายน้ำไหลเอื่อย...

  • มีลาภ เสื่อมลาภ
  • มียศ เสื่อมยศ
  • มีสรรเสริญ มีนินทา
  • มีสุข และมีทุกข์

การดำเนินชีวิต ท่ามกลางโลกธรรมแปดนี้ ก็เสมือนเรากำลังก้าวเดินข้ามแม่น้ำที่มีลักษณะการไหล อันแปรปรวนไปตามธรรมชาติ หากเราเขลาเราจะมองไม่เห็นถึงสภาวะน้ำที่ไหลปะทะตัวเรา... "สติ"...จะทำให้เราได้ใช้ปัญญาญาณ อันมาจากจิตเป็นธาตุรู้ มากกว่าสมองใช้ประมวลผล... "ศีล" เสมือนภาชนะใส่สะเบียง ซึ่งสะเบียงนี้คือ สติ-ปัญญา...ให้แนบใจ จนแปรเปลี่ยนเป็นมหาสติมหาปัญญา...

จิต...มนุษย์เรามักจะคล้อยเอียงไป ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหากว่ายังดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งโลกธรรมแปดนี้ ถึงได้มีกายวิเวก เพื่อให้เกิดจิตวิเวก และไปสู่อุปธวิเวก...

Note: ได้จากการพิจารณาธรรม ... เมื่อคืนนี้

เขียน 24 Jun 2008 @ 07:21 () แก้ไข 24 Jun 2008 @ 07:23, ()


ความเห็น (0)