อนุทิน 128719 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

สืบ สานงานป่าไม้ ....... เมืองเรา
นา ป่าและขุนเขา ........... เขตแคว้น
คะ นึงนึกนำเอา .............. อาตม์แลก
เสถียร สถิตพิชิตแม้น ...... มอดม้วยมรณา

เขียน 01 Sep 2013 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)