อนุทิน #128719

สืบ สานงานป่าไม้ ....... เมืองเรา
นา ป่าและขุนเขา ........... เขตแคว้น
คะ นึงนึกนำเอา .............. อาตม์แลก
เสถียร สถิตพิชิตแม้น ...... มอดม้วยมรณา

เขียน:

ความเห็น (0)