อนุทิน 128719 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

สืบ สานงานป่าไม้ ....... เมืองเรา
นา ป่าและขุนเขา ........... เขตแคว้น
คะ นึงนึกนำเอา .............. อาตม์แลก
เสถียร สถิตพิชิตแม้น ...... มอดม้วยมรณา

  เขียน:  

ความเห็น (0)