อนุทิน 128718 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

สืบ ชะตาป่าไม้ ............ เมืองไทย
นา ป่าจักสดใส ............... ไป่ร้าง
คะ นึงนึกการไกล ............ เพื่อกอบ กู้นา
เสถียร สถิตคิดครวญบ้าง .. บอกแจ้งจนสลาย
๑๒.๕๕ น. : ๑ ก.ย. ๕๖

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)