อนุทิน 128713 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๑๕ |

"จิตประภัสสร"

บันทึก ... "จิตประภัสสร" ... (แด่ลมหายใจ...ที่ไม่เคยรู้สึก : ดร.ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์)

แต่เมื่อเวลาผ่านไป จิตถูกครอบงำด้วยกิเลส
จิตที่เคยใสสะอาดบริสุทธิ์ก็เริ่มขุ่นมัว
ขุ่นมัวไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
หรือแม้กระทั่งความอยากจนเกินพอดี
สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ เข้ามาครอบครอง ซึมซับเข้าไปในจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัว
นานวันจิตที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสก็เริ่มแผลงฤทธิ์
ทำให้เราสามารถทำทุกอย่างได้ตามแต่ใจต้องการ
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นหรือผลลัพธ์ที่จะตามมา
ที่สังคมวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้
อาจเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพจิตใจทีุ่ขุ่นมัวและเจือปนไปด้วยกิเลสนี่เอง

เขียน 01 Sep 2013 @ 17:07 () แก้ไข 01 Sep 2013 @ 23:05, ()


ความเห็น (0)