อนุทิน 128713 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๙๑๕ |

"จิตประภัสสร"

บันทึก ... "จิตประภัสสร" ... (แด่ลมหายใจ...ที่ไม่เคยรู้สึก : ดร.ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์)

แต่เมื่อเวลาผ่านไป จิตถูกครอบงำด้วยกิเลส
จิตที่เคยใสสะอาดบริสุทธิ์ก็เริ่มขุ่นมัว
ขุ่นมัวไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
หรือแม้กระทั่งความอยากจนเกินพอดี
สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ เข้ามาครอบครอง ซึมซับเข้าไปในจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัว
นานวันจิตที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสก็เริ่มแผลงฤทธิ์
ทำให้เราสามารถทำทุกอย่างได้ตามแต่ใจต้องการ
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นหรือผลลัพธ์ที่จะตามมา
ที่สังคมวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้
อาจเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพจิตใจทีุ่ขุ่นมัวและเจือปนไปด้วยกิเลสนี่เอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)