อนุทิน 1287 - มะปรางเปรี้ยว

อ่านบันทึกเหนื่อยนักนะ ถ้า “คาดหวัง”

เลยได้แง่คิดว่า ความคาดหวังไม่ใช่ตัวชี้วัด

เขียน 21 Apr 2008 @ 09:35 () แก้ไข 21 Apr 2008 @ 10:06, ()


ความเห็น (0)