อนุทิน 128680 - พ.แจ่มจำรัส

สัตว์เดรัจฉานยึดมั่นถือมั่นไม่เป็น จึงไม่มีความทุกข์ หิวก็หิว ตายก็ตายไป โดยไม่ต้องทุกข์เหมือนคน คนมีความยึดมั่นถือมั่น ไม่หิวก็ทุกข์ หิวก็ทุกข์ ได้กินแล้วก็ยังทุกข์ ร่ำรวยแล้วก็ยังทุกข์ มีความสุขแล้วก็ยังมีความทุกข์ นี่เพราะว่าคนยึดมั่นถือมั่นเป็น สติปัญญาของคนต่างกันกับสัตว์ที่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นคนจึงได้รับบาปหนักบาปหนายิ่งกว่าสัตว์ ใครไปด่าสัตว์ว่าบาปหนา คนนั้นโง่ คนนั่นแหละคือผู้ที่มีบาปหนายิ่งกว่าสัตว์ สัตว์ไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างคน สัตว์ไม่ได้มีโลภะ โทสะ โมหะ อย่างคน เพราะฉะนั้น มันจะมีบาปหนาได้อย่างไร มันสบายกว่าคน

คำสอนของ หลวงพ่อพุทธทาส

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives?ref=stream

 

เขียน 31 Aug 2013 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)