อนุทิน 128670 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๐๗ |

"สอน ป.โท แลกเปลี่ยนเรียนรู้"

วันนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางรัฐศาสตร์
ในการสอนนักศึกษา ป.โท รัฐศาสตร์ มมร.ล้านนา เป็นการสอนแทนครูเรืองซึ่งติดภารกิจ

ผมใช้ตัวอย่างการใช้ IT จากบล็อกเกอร์ใน Gotoknow ๒ เรื่อง

แล้วให้นักศึกษาทำแบบวิเคราะห์การใช้ IT ในหน่วยงานของตัวเอง
หลังจากนั้น ผมก็จัดหมวดหมู่ทั้งหน่วยงานและ IT

ได้แก่ อปท. เอกชน ตำรวจ อิสระ/หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

ผมสงสัย IT ใด ก็จะเรียกให้มานำเสนอเพื่อนหน้าห้อง
ใครมีคำถามสงสัยก็ถามได้เลย

ไม่ใช่แต่นักศึกษาจะได้ความรู้ ครูผู้สอนอย่างผมก็ได้กับเขาไปด้วย

แหม ตำรวจระดับรองสารวัตรอยู่ในเมืองเชียงใหม่เต็มเลย
แบบนี้ถ้าผมไม่มีใบขับขี่ก็ ... อย่าจับนะ 555

เขียน 31 Aug 2013 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)