อนุทิน 128667 - อัศวินี

  ติดต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2556 อบรม google sites ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ทำให้คิดถึง go to know ห่างหายจากกันมานาน ขอบคุณที่ยังอยู่กับสมาชิกค่ะ อบอุ่นใจเหมือนกลับบ้านเดิมมาพบญาติมิตร จริง ๆ ค่ะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีต้อนรับการกลับมาครับ ;)…