อนุทิน 128661 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 31  สิงหาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

สัปดาห์นี้ในด้านการเรียนการสอนได้สอนเกี่ยวกับการเดินทางของแสง เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของแสงว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในทุกทิศทางและมีลักษณะเป็นเส้นตรง จึงมีการทดลองเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จากการทดลองทำให้นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของแสงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้สอนแทนครูพี่เลี้ยง เพราะครูพี่เลี้ยงไปอบรม ในการสอนแทนก็มีทั้งดื้อบ้าง ตั้งใจเรียนบ้าง แตกต่างกันออกไป แต่ทุกห้องที่ได้สอนแทนก็ทำงานส่งเรียบร้อย ส่วนในด้านกิจกรรมในสัปดาห์นี้ ต้องพูดถึงเรื่องกีฬาสี เพราะช่วงนี้ที่โรงเรียนเป็นช่วงกีฬาสีที่กำลังมีการเตรียมพร้อมในการแข่งขันกันของแต่ละสี ในด้านของสีแดงไดีมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ และให้แต่ละฝ่ายเริ่มดำเนินการในการจัดการเตรียมความพร้อม ในด้านของกีฬาก็มีการเตรียมเสื้อผ้ามาฝึกซ้อม ในการเข้าสีก็จะเข้าในทุกวันพุธและวันศุกร์2วัน ส่วนวันอื่นๆนักกีฬาก็ต้องหาเวลาในการฝึกซ้อมเอง เพราะทางโรงเรียนไม่อยากให้การแข่งกีฬามากระทบการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพราะอีกประมาณ1เดือนก็จะต้องสอบแล้ว อีก1สัปดาห์ที่ผ่านไปด้วยดี อีกแค่ไม่กี่อาทิตย์ก็จะสอบปลายภาคแล้ว

เขียน 31 Aug 2013 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)