อนุทิน 128660 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 16 ในสัปดาห์นี้การเรียนการสอนเป็นด้วยนี้ เป็นสัปดาห์ในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในตอนกลางภาค และบอกคะแแนสอบตอนกลางภาค ส่วนด้านกิจกรรมในวันพุธและวันศุกร์ ในคาบกิจกรรมและคาบลูกเสือ มีการจัดให้ทุกคนเข้าสีและเริ่มแบ่งหน้าที่ ฝึกซ้อมตามความรับผิดชอบของแต่ละคน ซึ่งดิฉันรับผิดชอบในหน้าที่ขบวนพาเหรด และต้องจัดทำชุดรีไซเคิลให้ขบวนพาเหรดใส่ซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่ดิฉันหนักใจ เพราะไม่ถนัดในการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล

เขียน 31 Aug 2013 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)