อนุทิน 128658 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 14 เป็นสัปดาห์แห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม โดยมีกิจกกรม science show เป็นพิธีเปิด และได้มีการจัดฐานกิจกรรมจากนักเรียนทุกระดับชั้น และผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งทุกคนในสาระวิทยาศาสตร์ได้มีการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี และงานก็ออกมาได้ดี ได้รับคำชื่นชมจากผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันดีใจมาก

เขียน 31 Aug 2013 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)