อนุทิน 128658 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

  ติดต่อ

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 14 เป็นสัปดาห์แห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม โดยมีกิจกกรม science show เป็นพิธีเปิด และได้มีการจัดฐานกิจกรรมจากนักเรียนทุกระดับชั้น และผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งทุกคนในสาระวิทยาศาสตร์ได้มีการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี และงานก็ออกมาได้ดี ได้รับคำชื่นชมจากผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันดีใจมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)