อนุทิน 128657 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

  ติดต่อ

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 13 ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่ โดยทางสาระวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับสาระดนตรีศึกษาจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันประกวดร้องเพลงโดยใส่ชุดรีไซเคิล เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ และสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง ดิฉันได้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)