อนุทิน 128656 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 12 มีผลสรุปจากผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่องระดับการสอนของเรา สำหรับดิฉันได้ ระดับพอใช้ ทั้ง 4 ห้อง ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการเรียนการสอนจะสอนในเรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตของคนเรา ในเรื่องนี้จะเน้นในการใช้สื่อในการสอน เช่น เป็นรูปภาพอาหาร แผ่นคำ เน้นการเล่นเกม เป็นส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เข้าใจมากขขึ้น

เขียน 31 Aug 2013 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)