อนุทิน 128655 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 11 เป็นสัปดาห์ที่ต้องตรวจสอบคะแนนเด็กที่สอบตอนกลางภาค และมีการวิเคาระห์ผลการสอนของครูผู้สอนว่าอยู่ในระดับใด ส่วนการเรียนการสอน จะเน้นการทดลองในเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อคนเรา เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองและลงมือปฎิบัติจริง จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

เขียน 31 Aug 2013 @ 11:36 ()


ความเห็น (0)