อนุทิน 128644 - มนตรี แย้มกสิกร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมผู้แทนโรงเรียน ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ ในการส่งผลการประเมินการขฝึกสอน เพื่อความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผลโดยภาพรวม การประชุใแบ่งเป็น 3. รุ่น การปรขะชุมครั้งนี้จัดไปเมื่อวันที่30 สิงหาคม 2556 ณห้อง QS1-206. ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี กรุณาเดินทางมาเข้าร่วด้วย 

 

เขียน 31 Aug 2013 @ 01:16 ()


ความเห็น (0)