อนุทิน 128642 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๙๐๒ |

"แด่ลมหายใจ"

แด่ลมหายใจที่ไม่เคยรู้สึก
แด่ความสำนึกที่ไม่เคยรู้สา
แด่ความสงบ ยึดมั่น และศรัทธา
แด่ศีลธรรม จรรยา และอนิจจัง

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามตาจะปิดแล้ว)
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 31 Aug 2013 @ 00:45 ()


ความเห็น (0)