อนุทิน 128642 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๙๐๒ |

"แด่ลมหายใจ"

แด่ลมหายใจที่ไม่เคยรู้สึก
แด่ความสำนึกที่ไม่เคยรู้สา
แด่ความสงบ ยึดมั่น และศรัทธา
แด่ศีลธรรม จรรยา และอนิจจัง

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามตาจะปิดแล้ว)
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)