อนุทิน 128639 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๘๙๙ |

"ครูที่แท้จริง"

"... แล้วครูที่แท้จริงคือใคร

ครูคือผู้ที่มีสติ ครูคือผู้ซึ่งไม่เฉโก ดังนั้น ครูที่ผมอธิบายถึง
ก็คือ "บัณฑิต" นั่นเอง บัณฑิตก็คือ ผู้ที่ชี้ทางนิพพานได้ ..."

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)