อนุทิน 128639 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๙๙ |

"ครูที่แท้จริง"

"... แล้วครูที่แท้จริงคือใคร

ครูคือผู้ที่มีสติ ครูคือผู้ซึ่งไม่เฉโก ดังนั้น ครูที่ผมอธิบายถึง
ก็คือ "บัณฑิต" นั่นเอง บัณฑิตก็คือ ผู้ที่ชี้ทางนิพพานได้ ..."

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เขียน 31 Aug 2013 @ 00:24 () แก้ไข 31 Aug 2013 @ 00:36, ()


ความเห็น (0)