อนุทิน #128628

บ่ายหลังสอนเสร็จ

รีบไปรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ..อธิการบดี...

สองหนุ่ม ต่างคณะ - สาขาวิชา - ท่าทางและลีลา

แต่มีเป้าหมาย อาสามาทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเหมือนกัน

เป็นกำลังใจให้คนตั้งใจดี คิดดี ทำดี มีโอกาสมาพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา

ขอให้ "ฟ้ามีตา" นะคะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านจ้า