อนุทิน 128615 - dejavu monmon

dejavu monmon

ตอนนี้คืบคลานเข้าสุ่ความเชื่อนี้แล้ว "จิตวิญญาณมีอยู่ นิพพานไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณไม่มีอยู่ แต่นิพพานคือการที่จิตวิญญาณว่าง นิ่ง สงบเย็น จึงไม่มีเกิดความรู้สึกใหม่"
หมายเหตุ : ความคิดนี้มาจากการใคร่ครวญไม่ใช่การบรรลุธรรม ไม่รับรองความถูกต้องของความคิด

เขียน 30 Aug 2013 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)