อนุทิน 128613 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๙๔ |

"ปกหลัง"

"... หากไม่นับ 'ผ่านพบไม่ผูกพัน' ซึ่งให้ความสำัคัญต่อรูปแบบทางศิลปะ งานชุดนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจจับประเด็นทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่เอ่ยถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เหมือนในเล่มอื่น ๆ

ผมเคยใช้เวลาเกิน ๕ ปี รบกับอำนาจรัฐที่ผมเห็นว่าไร้ความเป็นธรรม และใช้เวลาอีกกว่า ๒๐ ปี ตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ผมขัดแย้งกับโลก ขัดแย้งกับผู้อื่น และขัดแย้งกับตัวเอง จนสิ้นแรงเหนื่อยล้าแทบไม่อาจอยู่เป็นผู้เป็นคน กระทั่งห้วงยามสุดท้ายก่อนจะหมดกำลังใจ ผมจึงตระหนักว่า แท้จริงแล้วผมตกเป็นเหยื่อของอุปาทานบางอย่างที่จินตนาการขึ้นเอง ผมมองโลกแบบแยกตัว และแยกส่วนมากเกินไป เมื่อปล่อยวางตรงนั้น พลันโลกกลายเป็นสดใส ชีวิตโล่งเบา โดยผมเกือบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม ..."

ปกหลัง "วันที่ถอดหมวก" โดย อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เขียน 30 Aug 2013 @ 14:26 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์อ่านหนังสือเยอะนะ ดีจัง

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับ ท่านอาจารย์ GD … เป็นงานอดิเรกครับ ;)…