อนุทิน #128609

มาอาบน้ำในคู...ศึกษามรดกธรรม จากอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร

เขียน:

ความเห็น (0)