อนุทิน 128609 - อ.นุ

อ.นุ

มาอาบน้ำในคู...ศึกษามรดกธรรม จากอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร

เขียน 30 Aug 2013 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)