อนุทิน 128601 - อ.ต๋อย

อ.ต๋อย

บ่ายวันนี้ (29 สิงหาคม 2556) ผม พี่แจ็ค (ดร.มลฤดี เทคโนฯ มมส.) และคุณเสือ ไปสมทบกับ ศน.สุริยา  ศน.สายรุ้ง และ ศน.ดร.นุชรัตน์ จาก สพป.กส. 1 เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ท่าน ผอ.ประสบ ตรีทศ อยู่ตอนรับพร้อมครูทุกคนอย่างพร้อมหน้าเทียวครับ

ทราบว่าเมื่อวานนี้ ดร.นุชรัตน์ โทรศัพท์มาบอกทางโรงเรียนว่าให้เตรียมคุณครูที่สอนดีที่สุดในโรงเรียน ไว้ตัอนรับการนิเทศการสอนในวันนี้ ผู้เป็นตัวแทนคือ คุณครูแดง (ครูสายัณ ทิพยรัตน์กุล) ครูประจำชั้น ป. 1 และ ครูสุจิตรา สุขวิชัย ครูสอนภาษาอังกฤษ ม. 3

ข้อสังเกตสำหรับห้องเรียน ป. 1 ของครูสายัณ 

 • เด็กๆ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้นอาสาตอบ มีชีวิตชีวา 
 • เด็กๆ สามารถ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขคล่อง  
 • ครูแดงมีวิธีการสอน และจิตวิทยาหลายอย่างที่ทำให้เด็กเป็น "นักเรียนรู้" นักตอบคำถาม 
 • ผมเสนอให้ครูแดง สอนเชื่อมโยงกับชีวิตโดยนำ การสอนแบบโครงงานบูรณาการบนฐานชีวิต มาใช้สำหรับเด็กๆ  หรือ PBL มาใช้สอนเด็กๆ ครับ 

 ข้อสังเกตสำหรับห้องเรียน ชั้น ม.1 ของครูสุจิตรา

 • ครูตุ๊ก (ครูสุจิตรา) เก่งมา ทั้งการพูด ทั้งน้ำเสียง ทั้งความมั่นใจ ทุกอย่างเป็นเหมือน อาจารย์สอนมืออาชีพ ที่สอนนิสิตชั้นตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัย 
 • แต่ปัญหาก็คือ ท่านสอนเหมือนกับที่อาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยสอนกัน คือ เน้น "Lecture" หรือบรรยาย ซึ่งเน้นการสอนทางเดียว เด็กนักเรียนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมน้อย กระบวนการสร้างความรู้เอง หรือกระบวนการงอกความรู้ใหม่ในตัวเด็กเองอาจเกิดได้น้อย 
 • ผมแนะนำท่านว่า หากมีใครสักคนบันทึกเสียงท่านไว้ในแต่ละคาบสอน แล้วนำมาแชร์ออนไลน์ให้รักเรียนฟังซ้ำได้ก็ดี 

ข้อสังเกตอื่นๆ

 •  ท่าน ผอ.ประสบ มั่นใจและฝากความหวังไว้กับครูแดง ในการทำให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเป็นมาก 
 • ที่นี่มี รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ ที่เข้มแข็ง และเก่งหลายด้าน ทั้งดนตรีที่ท่านจบมา ทั้งเทคโนคอมฯ ที่ท่านจบมา ท่านพูดมีหลักการ พูดเป็น แสดงได้เบื้องต้นว่า ท่านเป็นคนคิดเป็นระบบ  
 • ที่นี่ เด่นด้านอินเตอร์เน็ตและ ไอซีที และห้องสมุดมีชีวิต  เหมาะที่จะทำ "Flip Classroom"
 • ห้องสมุดมีชีวิต มีหนังสือเยอะมาก มีห้องสมุดเสียง ที่เด็กๆ จะได้ดูหนัง ฟังเสียงสื่อต่างๆ ได้ดี เรียนได้ว่า เอื้อต่อการ ออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 • ยังไม่มีการสอนแบบโครงงานบูรณาการบนฐานชีวิตหรือปัญหา หรือ PBL  
 • ผมเชียร์ให้ท่าน ผอ. ให้หันมาทำ PLC กันเรื่อง Flip Classroom กับ การสอนแบบ PBL กันอย่างจริงจัง... หวังจะเชียร์ให้เป็นต้นแบบต่อไปครับ
เขียน 30 Aug 2013 @ 00:19 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ครูสุจิตราที่ ผอ. เลือกมาคงเป็นที่ยอมรับของครูและนักเรียน คาบที่มีท่าน ๆไปสังเกตการณ์อาจจำเป็นต้องใช้การบรรยายก่อน ท่านคงจะใช้เทคนิคนิคอื่น ๆที่เหมาะสมในคาบอื่นหรือเนื้อหาอื่น ๆหรือไม่ หรือท่านสอนมานานท่านรู้ว่าควรสอนอย่างไร เมื่อไร ทฤษฏีหนึ่ง ๆไม่เคย work ไปทั่วทุกสถานการณ์ เสียดายท่านไม่ได้เล่าว่าขอดูคนที่สอนแย่ที่สุด และสอนได้ปานกลาง แต่โรงเรียนนี้ตามอนุทินนี้ดูว่ามีความพร้อมค่อนข้างมากที่เอื้อต่อการทดลองแนวคิดศตวรรษที่่ 21 —ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ