อนุทิน #128598

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. และขณะเดียวกัน มีการอบรม โปรแกรม ThaiJo. จำนวน 3 วัน วันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 

เขียน:

ความเห็น (0)