อนุทิน 128598 - มนตรี แย้มกสิกร

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. และขณะเดียวกัน มีการอบรม โปรแกรม ThaiJo. จำนวน 3 วัน วันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 

เขียน 29 Aug 2013 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)