อนุทิน 128588 - Tawandin

Tawandin

แสดงความคิดเห็น

ระหว่างที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่ GtK.แห่งนี้

ข้าพเจ้า...มีสิ่งบกพร่องผิดพลาดมากมาย

ครู ผู้ทำหน้าที่ ขัดเกลาเอาภาระ ตำหนิติติง พร้อมให้กำลังใจ ตลอดมาคือ อ.วัส Wasawat Deemarn

อาจารย์หมอป. อาจารย์ โอ๋-อโณ คุณ.ปริม ทัดบุปผา.คุณอุ้ม ถาวร และหลายๆท่าน

ด้วยทุนที่ติดลบมา สิ่งที่มอบให้พื้นที่นี้ อาจมีน้อยกว่าน้อยนัก

ส่วนที่ประเมินตนเองได้ว่า มีการพัฒนาตนชัดเจนยิ่ง

คือ การปลดปมที่ฝังใจเก่าๆ จนเริ่มสมดุลขึ้น

สามารถดูแลคุณแม่...บุพการีผู้ให้ชีวิต ได้อย่างสบายใจ เปี่ยมไปด้วยพลัง

เมื่อได้อ่านบันทึก อ.วัส เรื่อง วิถีความคิด : การเลือก "เส้นทางแห่งความดีงาม" ในชาตินี้

ได้บันทึกความรู้สึกนึกคิดที่มี ลงในการแสดงความคิดเห็นทันที

ผ่านไปหลายชั่วโมง นึกได้ว่า น่าจะเขียนเป็นบันทึกหรืออนุทิน น่าจะเหมาะกว่า

จึงขอนำ มาวางไว้ที่อนุทินนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

  ดอกไม้...

 แห่งดวงใจ...คมปัญญา...ข้าฯขอคารวะ

 ครูวัส-ส-...วัตดีมาร...ที่นับถือ

 ขออวยชัย...ให้ครูวัส...ผู้ฝึกปรือ

 ให้ศิษย์ครอง... มั่นยึดถือ... กตัญญุตา

 

ดั่งเทียนน้อย...คอยส่อง...ครรลองศิษย์

 เพียรนิรมิต...บทฝึก...ให้ศึกษา

 เกร็ดหินกรวด... ปวดเหน็บ...เจ็บอุรา

 กว่าแกร่งกล้า...ศรัทธาหนึ่ง...ให้พึงชม

 

น้อมมโน... นึกนอบ... ขอบคุณยิ่ง

 ทุกทุกสิ่ง... ที่ครูเพียร... เขียนสั่งสม

 เป็นบทเรียน... รายทางให้... คลายโศกซม

 พร้อมเพาะบ่ม... ศรัทธาใหม่... ให้เบิกบาน...

 

น้อมมโน... นึกไหว้... อภัย-อโหสิ

 ต่อกรรมวจี... มโนใด... บาดใจท่าน

 ดอกไม้... แห่งดวงใจ... กราบไหว้ต่อกัน

 เถอะเปิดใจ...เป็นทางผ่าน...สร้างสรรค์...วิญญาณครู

   ขอน้อมจิตคารวะ...อวยชัยท่าน...ผู้สร้างสรรค์... ตำนานครู

        ด้วยมโนสำนึกหนึ่ง...อันซาบซึ้งเสมอ

      ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 21:15 () แก้ไข 29 Aug 2013 @ 21:18, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอีกครั้งครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.วัสเช่นกันค่ะ