อนุทิน #128584

        การทำงานในมหาวิทยาลัยของสายปฏิบัติ ผลงานที่จะต้องทำ นั่นคือ "คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย เรื่องที่ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์" นี่คือ งานที่สายสนับสนุนจะต้องส่งเป็นผลงานที่จะทำให้ตนเองมีเส้นทางที่สูงขึ้น จากการที่ไม่ได้เดินในเส้นทางของผู้บริหาร...

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)