อนุทิน 128584 - บุษยมาศ

        การทำงานในมหาวิทยาลัยของสายปฏิบัติ ผลงานที่จะต้องทำ นั่นคือ "คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย เรื่องที่ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์" นี่คือ งานที่สายสนับสนุนจะต้องส่งเป็นผลงานที่จะทำให้ตนเองมีเส้นทางที่สูงขึ้น จากการที่ไม่ได้เดินในเส้นทางของผู้บริหาร...

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 20:38 () แก้ไข 29 Aug 2013 @ 20:38, ()


ความเห็น (0)