อนุทิน 128583 - บุษยมาศ

          การทำงานของฉันในฐานะ "ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล" ฉันได้ออกประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย ฉันว่าฉันได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน...แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันได้พบเจอ นั่นคือ พวกคุณ ๆ ทั้งหลายไม่นำเอกสารมาให้ครบตามประกาศที่รับสมัคร...นี่คือ ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ฉันได้พบและช่วยแก้ไข...(ถ้าเป็นสมัยก่อนเจ้าหน้าที่รับสมัครจะบอกว่ารับไม่ได้ เพราะว่าเอกสารยังไม่ครบ)...แต่เมื่อมีกฎ ระเบียบว่า ในประกาศรับสมัครต้องมีหลักฐานนำมาให้ครบ...เมื่อไม่ได้นำมา ฉันก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการบอกว่า...อีกประมาณ ๕ วันกว่าจะถึงวันหมดรับสมัคร ช่วยกรุณาส่งเอกสารมาภายใน (ก่อนวันสุดท้ายที่จะรับสมัคร) ได้ไหมค่ะ เพราะเราก็ทำตามหน้าที่ และจะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติอีกชุดหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครของคุณ...หรือไม่ก็บอกว่า ส่งมาให้กับเราทาง Fax หรือ e - mail ได้ไหมค่ะ...(นี่คือ ความยืดหยุ่นที่ฉันต้องทำในสมัยนี้) วิธีที่ฉันต้องหาให้กับผู้มาสมัคร ถือเป็นสมรรถนะหนึ่งของหัวข้อ "การยืดหยุ่นผ่อนปรน" ในการปฏิบัติงานเลยทีเดียว...

 

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 20:27 ()


ความเห็น (0)