อนุทิน 128569 - วัชราพร วงมู้ดา

 

สัปดาห์ที่ 26-29 สิงหาคม 2556 สัปดาห์นี้การเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างปกติ แต่มีการสอบย่อยของนักเรียนในแต่ละบท และสอนแทนบ้างในบางคาบเนื่องจากครูติดประชุม ในวันพฤหัสบดีก็เริ่มเรียกนักเรียนมาพร้อมกันรวมถึงคณะครูทุกคนมาจับฉลากสีเพื่อได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนทั้งโรงเรียน วันศุกร์โรงเรียนปิดเนื่องจากทางคณะครูไปประชุม

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 13:02 () แก้ไข 27 Sep 2013 @ 08:20, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

“ฉลาก” หรือว่า “สลาก” ข้อสังเกตนะครับ