อนุทิน 128568 - วัชราพร วงมู้ดา

 

สัปดาห์ที่19-23 กรกฏาคม 2556 สัปดาห์นี้การเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างปกติ การจัดการเรียนการสอนในบางครั้งก็ต้องช่วยครูทางโรงเรียนช่วยทำงานวิจัยและทำสื่อการสอนในแต่ละระดับชั้นและในวันศุกร์ก็ได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง ซึ่งทำให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาวิถีการเป็นอยู่ของแต่ละจังหวัด

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)