อนุทิน 128547 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๘๘๕ |

"กิจกรรม"

กิจกรรมในชีวิตของคนเรา บางกิจกรรมสามารถดำเินินไปคนเดียวได้
แต่บางกิจกรรมกลับต้องการใครสักคนหรือสังคมให้เข้ามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกกิจกรรมมันขึ้นอยู่กับเราว่า
เราจะจัดสรรปันส่วนเวลาและกิจกรรมนั้น ๆ อย่างไร

ต้องการใครสักคนไหม?

  เขียน:  

ความเห็น (0)