อนุทิน 128537 - เพชรน้ำหนึ่ง

Storytalling Part 2

                  -มาติดตามกันต่อกับเรื่องเล่าเร้าพลังของหัวหน้าส่วนราชการอีก 3 ท่านที่เหลือนะครับ

ท่านแรก เกษตรอำเภอพรานกระต่าย เล่าว่า "เป็นคนที่ได้รับ"โอกาส"ในการแสดงฝีมืออยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ"การทำงานเป็นทีม" มีหลักในการทำงานคือ"ปฎิบัติงานตามภารกิจ,เป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่"เป็นคนพูดไม่เก่งแต่"ร้องเพลงเก่ง....

ท่านที่สอง พัฒนาการอำเภอ(หญิง) เล่าว่า"เริ่มทำงานในสายงานผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่งธุรการ แต่ด้วยความพัฒนาทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จึงได้"มีโอกาส"มาทำงานในด้านพัฒนา มีหลักในการทำงานหลายข้อ เช่น คิดเชิงบวก,ทำงานเชิงบูรณาการ,กำหนดเป้าหมายของงาน,ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ,วางแผนการปฎิบัติงาน,กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง,สร้างทีมงาน,บริการพี่น้องประชาชนด้วยความยินดี" วลีเด็ดก็คือ"คนสำราญ  งานสำเร็จ"

ท่านที่สาม สาธารณสุขอำเภอ(หญิง) ท่านมองอีกมุม บอกว่ามีหลักการทำงานคล้าย ๆ กันกับทั้งสองท่าน แต่ขอมองในเรื่องของข้อเสียในการทำงาน ก็คือ"การทำงานควรมีการรายงานผล ซึ่งเป็นจุดอ่อนหรือข้อด้อยของเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานมาก แต่ไม่รู้ว่าจะนำอะไรมารายงาน...ดังนั้นหากแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ รับรอง ทำงาน...ได้งาน.....ครับ..

นั่งฟังทั้งสามท่านถ่ายทอดประสบการณ์และหลักการทำงานแล้ว...ย้อนกลับมานั่งคิด....คิด....คิด....ต่อ...ครับ...ติ๊กตอก ๆ ๆๆ 

-พรุ่งนี้มีภารกิจไปร่วมอบรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ดูหัวข้อและเอกสารเบื้องต้นแล้ว กิจกรรมน่าสนใจและคงจะได้อะไรดี ๆ กลับมาอีกเป็นแน่แท้...

-วันศุกร์นี้ "ช่างสมบูรณ์"โทรมาชวนไปร่วมกิจกรรมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรือนไทยจำลอง...กลุ่มนี้มีกิจกรรมหลัก ๆ คือทำบ้านเรือนไทยจำลอง,นำกะลามาทำผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกมากมาย...งานนี้"ช่างสมบูรณ์"เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ...คงจะไปตามนัด..เช้าวันศุกร์...

บันทึกไว้.....กันลืม..และแบ่งปัน Storytalling ของผู้มีประสบการณ์ที่ส่งต่อมายังพวกเรา...

เขียน 28 Aug 2013 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)