อนุทิน 128513 - เพชรน้ำหนึ่ง

Storytelling Part 1

                       -หนึ่งชั่วโมงกับการได้นั่งรับฟังเีรื่องเล่าเร้าพลังจาก นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอพรานกระต่าย เมื่อวานนี้ ท่านได้เล่าประวัติและประสบการณ์ทำงานอย่างกระชับ และน่าสนใจมาก ๆครับ สรุปสั้น ๆ ได้ว่า 

                       "สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการก็คือ"โอกาส"ในการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ หากได้รับ"โอกาส"ก็จะได้แสดงถึงฝีมือในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผู้่บังคับบัญชาก็ต้อง"ให้โอกาส"กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน"

                       "ต้องปรับทัศนคติในการทำงาน เพราะจะทำให้ทำงานด้วยความสุขและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา"

                       "จงทำตัวให้เป็นแก้วสารพัดนึก คือ เตรียมตัว/ร่างกายให้พร้อม,รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง,รู้ข้อมูล,รู้จักการประสานงาน,รู้จักการแตกงาน(จัดระบบงาน),รู้จัการบริหารเวลา,และที่สำคัญต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน...."

                       "ทำตัวให้เป็นเหมือนอวัยวะที่ถูกใช้อยู่ตลอดเวลา หากทำตัวเหมือนอวัยวะที่ไม่ถูกใช้ก็จะไม่มีความสำคัญและจะหดหายไปในที่สุด" 

                       ฟังแล้ว...ได้อะไรดี ๆ กลับมาคิดต่ออีกมากมายเหลือเกิน...ยังเหลือเรื่องเล่าจากหัวหน้าส่วนราชการอีก 3 ท่าน เอาไว้จะมาเล่าต่อนะครับ....

เขียน 28 Aug 2013 @ 09:47 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อคิดดีๆหลาย้อเลยค่ะ ^^

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสิ่งดีดีที่บันทึกไว้ครับ