อนุทิน 128510 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

พุทธภาษิตที่ว่า " อฺปปาปิ สนฺตา พหเก ชินนฺติ "  คนดีถึงแม้มีน้อยก็เอาชนะคนชั่วหมู่มากได้...

ถึงเวลา ที่จะต้องเรียนรู้ การเมืองบุญนิยม การเมืองในทัศนะพระพุทธศาสนา ผ่านการสื่อสารจาก NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่

พลังแห่งฝ่ายเสียงข้างน้อยจะมีพลังแห่งคุณธรรม และ เพิ่มความชัดเจน หยั่งลงในจิตใจของมหาชน ทั้งจักเป็นพลังแห่งเสียงข้างมากได้อย่างสมบูรณ์ได้ โดยให้มหาประชาชนสัมผัสได้ชัดจริงว่า จะไม่ใช่กระทำเพื่อตัวเรา เพื่อครอบครัว เพื่อหมู่พวก เพื่อพรรค แต่...หากการกระทำจักเป็นไปเพื่อบ้านเมือง เพื่อประชาชนทั้งมวล เพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเองครอบครัว หมู่พวก แม้แต่พรรคของตน...

ด้วยแนวปฏิบัติ โดย บุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นนักการเมือง ในการทำงานการเมือง และมีความสามารถ ปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้...

๑. งานการเมืองต้องเป็นงานคุณธรรมและการกุศล
๒. นักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้
๓. นักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้กับประชาชน
๔. นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้แล้ว
๕. นักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษ
๖. นักการเมืองต้องไม่ทำงานการเมืองเป็นอาชีพหากิน
๗. งานการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละ
๘. นักการเมืองจะต้องไม่มีอคติ
๙. นักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้จริง ไม่เป็นทาสโลกธรรม
๑๐. การเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่เพื่อตัวเราเพื่อครอบครัว เพื่อหมู่พวก เพื่อพรรค แต่เป็นเพื่อบ้านเมือง เพื่อประชาชนทั้งมวล เพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเองครอบครัว หมู่พวก แม้แต่พรรคของตน...

 


สมดัง พุทธภาษิตที่ว่า ' อฺปปาปิ สนฺตา พหเก ชินนฺติ ' คนดีถึงแม้มีน้อยก็เอาชนะคนชั่วหมู่มากได้...

การให้ความรู้ กับ ประชาชน โดยใช้ NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ที่ มิใช่ การก่อม๊อบ หรือ ทำ ม๊อบ ดังที่ทั่วโลก คุ้นเคย... ดังตัวอย่าง...ที่เกิดในนประเทศไทย...บัดนี้  พลังคุณธรรม ที่จักเกิดพลังปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน  ณ การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ NEOPROTEST ณ ชุมชนดูไป ( Go On & See Out ) สวนลุม ฯ กรุงเทพ ฯ มีโอกาส ก็ไป ร่วมพลัง

 

- NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๑ HD 

http://www.youtube.com/watch?v=C6zwebK1R58&feature=youtu.be

 

- NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๒ 

"ยุทธวิธีเป้าหมายของ Neo protest

http://www.youtube.com/watch?v=Q5XN0HVK0G0

 

- NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๓ ( ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ) " ไม่มุ่งหมายเอาแพ้ชนะ แต่มีอัตราก้าวหน้ารายทาง

http://www.youtube.com/watch?v=LK-7_U77TfU&feature=youtu.be

 

- NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๔ HD

http://www.youtube.com/watch?v=fHCl63Pehm8&feature=youtu.be  " ออกมาแสดงสิทธิ์อธิปไตยอันดับ ๑ " ( ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖ )

 

- NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๕ ( ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖ ) "การรวมกันของแม่น้ำร้อยสาย" 

http://www.youtube.com/watch?v=mbK54skn4GE&feature=youtu.be

 

ณ บันทึกธรรม ด้วยภาพ ชมความเรียบง่าย ความมั่นคง ( ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) ณ ชุมชนดูไป ( Go On & See Out ) สวนลุม ฯ กรุงเทพ ฯ 

 

https://www.facebook.com/HS7OEO/media_set?set=a.626974320657591.1073741837.100000350872323&type=3 

 

*********************************************

 

สามารถรับชม หรือ ฟัง ผ่านคลื่นบุญนิยม...

 

วิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก เอฟเอ็ม ๑๐๗.๙

คำขวัญ

 

สื่อสร้างสรร

ขยันช่วยสังคม

ระดมบุญคุณธรรม

 

 

http://www.boonniyom.com/pacradio.html

http://www.asoke.info/pacradio.html

 

และ สถานีโทรทัศน์ เอฟเอ็ม ทีวี 

โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ ทุกบรรยากาศ คือการรายงานความจริง

 

http://www.fm-tv.tv/ 

http://www.boonniyom.com/">http://www.boonniyom.com/

 

http://www.asoke.info/santitv.html

 

และ คลิก วิทยุชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก เอฟเอ็ม ๑๐๗.๙ และ เอฟเอ็ม ทีวี ผ่าน มือถือ โดยเฉพาะ ไอโฟน ไอแพด

 

http://www.fm-tv.tv/mobi/
 

 

 

เขียน 28 Aug 2013 @ 09:30 () แก้ไข 03 Sep 2013 @ 14:52, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แบ่งปัน NEOPROTEST ให้ได้เรียนรู้ และฟังเพลงเพราะๆค่ะ