อนุทิน 128496 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 25 สิงหาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

สัปดาห์นี้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี ในสัปดาห์เป็นการเริ่มขึ้นเรื่องใหม่คือ เรื่องแสง นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามได้ว่าแหล่งกำเนิดแสงมีอะไรบ้าง เช่น กองไฟ หลอดไฟ ไฟฉาย ดวงอาทิตย์ ฟ้าผ่า และนักเรียนสามารถแยกประเภทของแหล่งกำเนิดแสงได้ว่า แหล่งกำเนิดแสงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ แสงที่มนุษย์สร้างขึ้น และแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนในด้านของการทดลองก็ได้ทดลองเกี่ยวกับการเดินทางของแสง การทดลองนี้ทำให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าแสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงได้ในทุกทิศทาง และมีการเดินทางในลักษณะเป็นเส้นตรง ในการทดลองนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนในการทดลองเพื่อความสะดวกในการทดลองและเพื่อความรวดเร็ว ได้ให้นักเรียนเอาแผ่น CD มาใช้แทนกระดาษแข็ง แต่การทดลองก็ได้ผลเป็นอย่างดี เด็กนักเรียนเข้าใจในการเดินทางของแสงได้เป็นอย่างดี ส่วนในด้านกิจกรรมในสัปดาห์นี้มีการแบ่งไปอยู่ตามสีของแต่ละคน จากนั้นในสีต่างๆก็มีการแบ่งหน้าที่การทำงานกันออกไป สิ่งที่ได้รับผิดชอบในกีฬาสีครั้งนี้คือ การควบคุมขบวน เป็นอะไรที่ต้องเตรียมการมากเหมือนกัน เพราะต้องจัดเตรียม เตรียมการ ต้องมีการวางแผนในการทำงาน แต่ก็เป็นวันแรกของการเข้าสีการแบ่งหน้าที่ก็ยังไม่ลงตัวกันเท่าที่ควร จากนั้นในวันศุกร์นักฝึกษาฝึกสอนทุกคนได้ับหน้าที่ในการไปช่วยดูแลนักเรียนชั้น ป.2 เพราะคุณครูไปอบรม ทุกอย่างในสัปดาห์นี้ก็ผ่านไปด้วยดี

เขียน 27 Aug 2013 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)