อนุทิน 128488 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • ...วันนี้ฉันสอนนักเรียนชั้น ม.๖/๒ ซึ่งเป็นเด็กสายวิทย์ - คณิต ในเรื่อง "กรรมลิขิต" และ "ชีวิตที่เลือกได้"
    เด็ก ๆ พยายามโต้เถียงและขัดแย้งเพราะคิดว่า "ชะตากรรม" คือสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้...
  • "ความเ็ห็นถูก" นับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดเข็มทิศและอนาคตของตนเองและประเทศชาติ
    "ชะตากรรม" ที่เราได้รับในวันนี้ล้วนเกิดจากการกระทำในอดีตและปัจจุบันของเราทั้งสิ้น

                                                                            ธรรมทิพย์
                                                                        ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 27 Aug 2013 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)