อนุทิน 128487 - ไอดิน

ไอดิน

เรา....เป็นทั้งผู้รับ และ ผู้ให้

เรา....เป็นหนึ่งในตัวกลาง ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง

ณ เวลาหนึ่ง ที่มี....เรา

เราไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ ตอบสนองความต้องการของร่างกาย หรือจิตใจตัวเอง

เรายังเกิดมาเพื่อทำหน้าที่หลายๆ อย่าง ตามความต้องการของธรรมชาติ ^^

เขียน 27 Aug 2013 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)