อนุทิน 128483 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราในฐานะครู ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะครูในความคิดของเด็ก ๆ ก็เปรียบเสมืองแม่คนที่สองของเขา ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งคา โดยส่วนใหญ่ เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านครอบครัว พ่อแม่แยกทาง หรือเสียชีวิต ส่งผลให้วันแม่เป็นวันที่พวกเขาค่อนข้างจะทำใจไม่ได้ โดยดิฉันและเพื่อนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเตรียมงาน ทั้งการจัดพื้นที่ในงาน การจัดเวที และการทำเกียรติบัตรเพื่อมอบเป็นรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ เป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ ทั้งในด้านการทำงาน คำพูดที่เราควรพูดกับนักเรียนที่ไม่มีแม่ ทำให้เราได้เรียนรู้หน้าที่ของครูอีกด้านหนึ่ง 

เขียน 27 Aug 2013 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)