อนุทิน 128455 - kmsabai

kmsabai

27 8 56

 เก็บเรื่ององค์กรแห่งความสุข วันนี้ฉันขึ้นมาดูคนไข้ LBW เวรดึก น้องพยาบาลบอกว่า ไม่มี NA ขึ้นเพราะว่าลา 1 ไม่สบายอีก 1 คนเรานั้นมีจำกัดมากๆ พยาบาลเลยขึ้นมา 1 คนเพื่อทำหน้าที่แทน NA

  ทราบว่าทางฝ่ายการมีความต้องการที่จะเพิ่มผู้ช่วยพยาบาลอีก 1 คน เอาไว้หมุนเวียนทำงาน  คือขึ้น ER ด้วย และอาจจะหมุนเวียนกันขึ้นเวรวอร์ดด้วย  ก็น่าสนใจเขาเก็บข้อมูลกันอยู่  เป็นเรื่องที่ได้ยินจากน้องอ่อนครับ

เขียน 27 Aug 2013 @ 05:53 ()


ความเห็น (0)