อนุทิน 128454 - kmsabai

  ติดต่อ

27 8 56  MCH

 AAR เรื่องเด็กคลอด LBW 1700  รายนี้ประเด็นคือแม่มีความดันสูง น้ำคร่ำมาก  เราไม่ได้ดูแต่แรก  สิ่งที่น่าจะพบคือ ฝากครรภ์ช้า  เด็กออกมาโชคดีที่ไม่ผิดปกติมาก

   จากเท่าที่วิเคราะห์ คือ risk HT  Hx Abortion  Poor economy  บ้านไกลฝากครรภ์ช้า

  งานใหญ่มากเรื่องการลด LBW

  เขียน:  

ความเห็น (0)