อนุทิน 128452 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๖๙ |

"กรรมดี"

"... ถ้ายังมีบุญได้อยู่ร่วมกัน
ก็เสริมบุญ สร้างกรรมดี ๆ ให้กันและกันไว้
ให้เป็นช่วงเวลาของความสุข
อย่าสร้างเหตุให้เวลาที่อยู่ด้วยกัน
มันเป็นทุกข์เลย ..."

"ถามตามใจ ตอบตามจริง" โดย "พิทยากร ลีลาภัทร์"

เขียน 27 Aug 2013 @ 00:52 () แก้ไข 28 Aug 2013 @ 14:01, ()


ความเห็น (0)