อนุทิน 128441 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์นี้มีการจัดสัปดาห์วิทย์ของโรงเรียนดาราสมุทรซึ่งจะมีผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นชิ้นงานตั้งโชว์ในงานสัปดาห์วิทย์ ซึ่งแต่ละระดับชั้นจะมีผลงานที่แตกต่างกันแล้วแต่สิ่งที่นักเรียนได้รับมอบหมายไปอย่างเช่น นักเรียนระดับชั้นม.2 จะมีการโชว์การทดลอง science show ให้คุณครูและนักเรียนทุกคนได้ดูกันและก็ยังมีผลงานอื่นๆเช่น สบู่เหลว แชมพู น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

เขียน 26 Aug 2013 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)