อนุทิน 128440 - หฤทัย เพ็งจำรัส

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์เป็นการแข่งขันร้องเพลงของระดับมัธยมศึกษา โดยการร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่และใส่ชุดรีไซรเคิลเหมือนกับระดับประถมศึกษา และดิฉันก็ได้ช่วยทำชุดร้องเพลงให้กับนักเรียนด้วยซึ่งผลออกมาคือชนะเลิศ ของชุดรีไซรเคิล ถึงแม้ชุดออกมาจะไม่สวยเท่าที่ควรแต่ทุกสิ่งที่ออกมามันคือความร่วมมือของนักเรียนทุกคน

  เขียน:  

ความเห็น (0)