อนุทิน 128439 - krutoiting

  ติดต่อ

ตกถึงสันนิบาทคือ ธาตุทั้ง 4 พร้อมใจปะทะกัน เกิดขยันขึ้นมาพร้อมกัน

รังจึงแตก รังของธาตุทั้ง 4 ก็คือร่างกายและจิตใจของเรานั่นเอง

จะวินิจฉัยโรคอย่างไร

การหาสมุหฐานของโรคจึงน่าเป็นการค้นหา

ทางวิทยาศาสตร์จึงจะช่วยให้พบสาเหตุเร็ว

และเมื่อพบแล้วคงต้องศึกษาเส้นทางความเป็นจริง

ของสาเหตุแต่ละสาเหตุ รวมถึงเวลา ระยะเวลา

และช่วงเวลานั้นๆปะทะอะไรเข้าไปแล้ว ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)