อนุทิน 128438 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 14 คือ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้านำเด็กจำนวน 170 คน เข้าชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เด็กๆสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากเพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ชวนให้ทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย พร้อมวิ่งเข้ามาบอกข้าพเจ้าว่า "ครูครับ ผมชอบ ผมตื้นเต้น กับการทำกิจกรรมนี้มาก" ทำให้ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้ฟังคำพูดจากนักเรียน และที่สำคัญ ได้นำเด็กมา แข่งขันการประดิษฐ์ วัสดุเหลือใช้ อีกด้วย ถึงแม้ไม่เข้ารอบแต่นักเรียนของข้าพเจ้าได้ประสบการณ์และความรู้ที่ซื้อในห้องเรียนไม่ได้

เขียน 26 Aug 2013 @ 22:41 ()


ความเห็น (0)