อนุทิน 128437 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 13 ข้าพเจ้าได้เริ่มทำโครงการที่จะนำนักเรียนไปดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดทำโครงการเพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย นอกห้องเรียน ซึ่งในโครงการนี้มีเด็กจำนวน 170 คน และคาดหวังว่า นักเรียนที่ไปศึกษาดูงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์จะมีความรู้ ประสบการณ์ มากขึ้น และสามารถนำมาประยุกษ์ใช้ในการเรียนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

 

เขียน 26 Aug 2013 @ 22:33 ()


ความเห็น (0)