อนุทิน 128425 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • "ความคิดก่อให้เกิดการกระทำ
  การกระทำก่อให้เกิดความเคยชิน
  ความเคยชินก่อให้เกิดเป็นนิสัย
  นิสัยก่อให้เกิดเป็นสันดาน
  สันดานก่อให้เกิดเป็นชะตากรรม"

 • วันนี้ฉันให้นักเรียนท่องเพื่อตอกย้ำทำไมต้องมีวินัยในชีวิต...เกือบสามเดือนแล้วซีนะ
  ที่ "ไม้ดัด" เหล่านี้แ่ก่เกินกว่าที่ฉันจะดัดแล้วกระมัง ?

  ...บ่อยครั้งที่เคยท้อแท้
  หัวใจอ่อนแอเกินแก้ไข
  แล้วจะทนสอนเธอทำไม
  เมื่อหัวใจเธอมิต้องการ...

  หยุดก่อนดีไหมในวันนี้
  หยุดทำหน้าที่ "หัวใจด้าน"
  หยุดจ้ำจี้จ้ำไชยามพบพาน
  หวังเธอผ่านพ้นชั่วด้วยตัวเอง

                                                                                ธรรมทิพย์
                                                                            ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 26 Aug 2013 @ 21:00 () แก้ไข 26 Aug 2013 @ 21:33, ()


ความเห็น (0)